شوهاز کن | سایت نیازمندی های سیستان و بلوچستان

قلعه ناصری

قلعه ناصری ایرانشهر قلعه ناصری پس از قلعه بمپور یکی از بزرگترین بناهای خشت و گلی سیستان و بلوچستان است. بنا بر نوشته متون و مورخین معاصر، در عهد قاجاریه شخصی بنام ناصرالدوله فرمانفرما که در سال ۱۲۸۵ هجری شمسی حاکم وقت ایالات کرمان و بلوچستان بود؛ پیشنهاد ساخت یک دژ نظامی عظیم را در فهرج یا پهره، به ناصرالدین شاه […]