شوهاز کن | سایت نیازمندی های سیستان و بلوچستان
شوهاز کن | سایت نیازمندی های سیستان و بلوچستان

هر نوع فعالیت در سایت ، صفحات مجازی و اپلیکیشن شوهاز به منزله قبول تمامی شرایط ، قوانین و مقررات زیر می باشد.

مقررات و تعهدات آگهی دهنده

مقررات و تعهدات خریداران

حریم خصوصی و تعهدات شوهاز

توجه داشته باشید ممکن است قوانین و شرایط این صفحه در هر زمان و بدون اطلاع قبلی تغییر ، کم و یا زیاد شود .
کاربران موظف هستند مدام به این صفحه سر بزنند و از شرایط و قوانین به روز شوهاز اطلاع پیدا کنند